OZNAM k otvoreniu MŠ od 22. 03. 2021

Vážení rodičia,

prevádzka materskej školy a jej elokovaných tried bude od 22. marca OBNOVENÁ za prísnych dodržiavaní vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 v znení neskorších predpisov, Uznesenia vlády č. 160/2021 a manuálu COVID školský semafor pre školy, COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území SR. Žiadame rodičov, aby dôsledne zvážili NUTNOSŤ UMIESTNENIA SVOJHO DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE vzhľadom k danej situácii.

Pre rodičov detí, ktoré nastúpia do MŠ pri vstupe do priestorov materskej školy a elokovaných tried platí povinnosť:

·      obidvaja zákonní zástupcovia žijúci v spoločnej domácnosti sa preukážu negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o výnimke. V prípade ak rodič prekonal ochorenie COVID-19 preukáže sa dokladom nie starším ako tri mesiace o prekonaní ochorenia, alebo ak bol zaočkovaný aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní preukáže sa potvrdením;

·      mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom;

·      dieťa musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom (2 ks náhradné rúško vo svojej skrinke);

·      použiť dezinfekciu na ruky (dieťa, zákonný zástupca);

·      vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie (zverejnené na www.mszarnovica.webnode.sk v časti usmernenia k prevádzke počas COVID-19);

·      do šatne vstupuje s dieťaťom len jedna sprevádzajúca osoba s dodržiavaním 2-metrových odstupov (v šatni môžu byť 2 deti a 2 zákonní zástupcovia);

·       v priestoroch materskej školy (exteriér, interiér) sa nezdržujú (dieťa odovzdať - vyzdvihnúť, prezliecť a odísť);

·      dieťa musí mať vo svojej skrinke fľašu s čistou vodou na pitie (pitný režim počas pobytu vonku);

·      deti nenosia do MŠ hračky a iné predmety z domu;

Dieťa vstupuje do materskej školy ÚPLNE ZDRAVÉ, bez príznakov akejkoľvek choroby (bez akýchkoľvek príznakov nachladnutia, choroby, kašeľ, zapálené oči, výtok z nosa, žalúdočné ťažkosti, hnačka, iné infekčné choroby, zvýšená teplota a pod.). V triedach bude realizovaný ranný filter. Pedagogický zamestnanec má právo odmietnuť prevzatie dieťaťa s príznakmi choroby.

 

UPOZORŇUJEME, že v karanténe nemôže byť dieťa, zákonný zástupca, ani nikto z rodiny.

V prípade ak sa dostanete do kontaktu s pozitívnou osobou (rodič, dieťa, súrodenec, niekto z rodiny), alebo ostane niekto z rodiny v ktorej dieťa žije POZITÍVNY, BEZODKLADNE INFORMUJTE O TOM RIADITEĽKU MATERSKEJ ŠKOLY! V prípade, že uvedenú skutočnosť neoznámite, alebo zatajíte, porušujete Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhlášku a platné nariadenia! (ohrozujete zdravie ostatných detí). Dieťa z takejto rodiny môže nakaziť všetky ostatné deti z triedy a celé zariadenie sa môže dostať do karantény (resp. RÚVZ rozhodne o zatvorení materskej školy).

Všetky opatrenia sú stanovené z dôvodu zabezpečenia maximálnej ochrany tak detí, rodičov ako aj všetkých zamestnancov materskej školy. Preto Vás prosíme o ich maximálne DODRŽIAVANIE A REŠPEKTOVANIE! DO BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY NEMÔŽE VSTÚPIŤ OSOBA BEZ NEGATÍVNEHO VÝSLEDKU TESTU!

BUĎME ZODPOVEDNÍ!!!

CHRÁŇME NIELEN SEBA, SVOJE DIEŤA, ALE AJ SVOJE OKOLIE

A PREDOVŠETKÝM VŠETKY DETI V MATERSKEJ ŠKOLE!

===========================================

Oznamujeme rodičom detí, že materská škola je od 7.10.2020 v prevádzke od 6:30 do 15:30 hod až do odvolania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM k úhrade ŠKOLNÉ, STRAVNÉ v MŠ

Oznamujeme rodičom detí, ktoré nenavštevovali materskú školu v mesiaci január 2021,     aby si pozastavili platby – školné, stravné.

Uhradené platby budeme  evidovať ako preplatok a budú presunuté do ďalšieho obdobia.

Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu od 18. 01. 2021 (kritická infraštruktúra) a budú navštevovať materskú školu aj naďalej platby  za mesiac február 2021 uhradia v termíne do 15. 02. 2021.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     -----

  Vyhlásenie nájdete v záložke "Tlačivá na stiahnutie"

 

Pre nováčikov

Ako drobca pripraviť na vstup do materskej školy

28.06.2019 13:47
V materskej škole si deti precvičujú najmä sociálne a komunikačné zručnosti, preto sa sústreďte na schopnosť vášho drobca spolupracovať, hovoriť a hrať sa s ostatnými.   Zamerajte sa na spoločenský život dieťaťa Väčšinu dňa stráveného v škôlke bude dieťa spolupracovať...

Pripravení na škôlkársku premiéru?

28.06.2019 13:44
        Nástup do materskej školy je pre vaše dieťa dôležitým zlomom v jeho živote. Nielen preto, že bude od vás odlúčené na niekoľko hodín v priebehu dňa. Aj hry s inými deťmi, konfrontácie so skupinou neznámych tvárí a vyššie požiadavky na samostatnosť sú úplne nové. Hlavne...

Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook 

- Materská Škola Žarnovica Mravenisko

- Materská Škola Jilemnického