Rada školy

- má jedenásť členov ( 4 zástupcovia zriaďovateľa, 4 zástupcovia rodičov, 2 pedagogickí zamestnanci, 1 nepedagogický zamestnanec) 

Predseda :  Eva Rusinová

Podpredseda: Mgr. Rudolf Vallo

Členovia:

Ing. Alena Kazimírová

Ing. Milena Budinská

Ing. Mária Svobodová

Ing. Eva Šályová

Ing. Mária Čákovská

Valéria Beihoffnerová

Mgr. Zuzana Hanulová

Ing. Dáša Garajová

Bc. Ľubica Karnasová

 

 

Rodičovské združenie pri MŠ – nezisková organizácia, členmi sú všetci rodičia, ktorí uhradili príspevok vo výške 2 €

Predseda: Ing. Katarína Vodnáková

Podpredseda: Mgr. Mária Vallová

Hospodár: Ľubomíra Pásztorová