NÁŠ TÍM

Ul. A. Sládkoviča

Riaditeľka materskej školy

Oľga Zmorajová

Zástupkyňa

Ľubica Boháčová

Vedúca školskej jedálne

Bc. Ľubica Karnasová

Pedagogickí zamestnanci:

PaedDr. Lucia  Bieliková

Monika Štefanková

Iveta Laurová

Mgr. Zuzana Slosiarová

Eva  Rusinová

Dáša Lichnerová

Miriam Slančíková

Tatiana Hlavačková

Daniela Vanková

Anna Repiská

Nikola Ižoldová

Špeciálny pedagóg:

Mgr. Nikola Kráľová

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Eva Zliechovcová (upratovačka)

Jana Mániková (upratovačka)

Oľga Kmeťová (upratovačka)

Alžbeta  Líšková (hlavná kuchárka)

Alexandra Linerová (kuchárka)

Zuzana Fridrichová (pomocná kuchárka)

Iveta Kicková (pomocná kuchárka)

Ul. P. Jilemnického

Zástupkyňa pre elokované triedy

Mgr. Janette Antalová

Pedagogickí zamestnanci:

Ľubica Bónová

Valéria Beihoffnerová 

Mgr. Veronika Mužíková

Prevádzkoví zamestnanci:

Bc. Ľubica Karnasová – vedúca školskej jedálne

Marta Adamcová (hlavná kuchárka)

Jana Gundová (upratovačka)