Konzultačné hodiny

Riaditeľka:

Od 15:00 hod do 16:00 hod

Zástupkyne riaditeľky:

Od 13:00 hod do 14:00 hod

Učiteľky:

V pondelok od 15:30 do 16:00 hod                                                                                      

Vedúca školskej jedálne

Od 14:00 do 15:00 hod

Špeciálny pedagóg:

V utorok a štvrtok od 7:00 - 8:00 a od 12:00 do 14:00 hod 

Konzultačné hodiny je možné dohodnúť aj podľa potreby.