Kontakt

Materská škola

Ul. A. Sládkoviča č. 1130

966 81 Žarnovica

 

Riaditeľka : Oľga Zmorajová

Zástupkyňa: Ľubica Boháčová

e-mail: msasladkovica@mszarnovica.sk

tel. : 045/681 2342

 

Zástupkyňa pre elokované triedyMgr. Janette Antalová

tel.:  045/681 2936 (elokované triedy na Ul. P.Jilemnického)

e-mail: mspjilemnickeho@mszarnovica.sk

 

Vedúca školskej jedálne: Bc. Ľubica Karnasová

e-mail: lubica.karnasova@mszarnovica.sk

tel.:  045/681 3267

 

Odhlasovanie dieťaťa zo stravovania:

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie je zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravovania  najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. V prípade náhlej choroby v daný deň do 7.00 hod.

 

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

·         telefonicky na tel.č. ŠJ 045 681 32 67, MŠ A. Sládkoviča 045 681 23 42, MŠ P. Jilemnického 045 681 29 36

·         mailom na adrese: lubica.karnasova@mszarnovica.sk

·         osobne u vedúcej ŠJ alebo vo vestibule MŠ – zapísaním do zošita